Servicii imobiliare - consultanta

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
Portalul Maramuresean de Afaceri "ProAfaceri"
Centrul Regional de Dezvoltare Economica Romania - Ucraina "RURCED"
Afaceri in Euroregiunea Carpatica "Tradecarp"

 
18.04.2012 - Convocare Adunare General Ordinar a Actionarilor - 22.05.2012

18.04.2012 - Convocare Adunare General Ordinar a Actionarilor - 22.05.2012

CONVOCATOR

Nr. 176/12.04.2012

 

Consiliul de Administratie al

SC HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistratã la ORC Maramures sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

 

În conformitate cu dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea 31/1990, modificatã, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Actionarilor în data de 22.05.2012, ora 10, la sediul societatii din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala  1, etaj. I.

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de administratie pentru anul 2011
  2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2011
  3. Aprobarea situaþiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar  2011: bilant, cont de profit si pierdere, repartizarea profitului.
  4. Descãrcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciþiul financiar 2011
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2012.
  6. Stabilirea remuneratiei consiliului de administratie si a cenzorilor
  7. Diverse

La sedintã sunt convocati toti actionarii societatii care detin actiuni la data de 31.03.2012. În cazul în care la data convocãrii adunãrii generale ordinare a actionarilor nu se întrunesc conditiile de cvorum, sedinta se convoacã a doua oarã în data de 23.05.2012 la aceeasi orã si la aceeasi adresã.

 

Consiliul de Administratie,

ing. Eugen MERCEA
Presedinte

Copyright Hermes Contact SA 2020 | Romana English